Nils Gunnar Billinger blir rådgivare till ACR

"ACR ser mycket fram emot att få arbeta ihop med Nils Gunnar Billinger", säger vd Wilhelm Wohlfahrt. "Nils Gunnar har alltid haft en tydlig inställning till att marknader mår bäst av konkurrens. Vi ska tillsammans utveckla möjligheterna för ökad konkurrens inom flygtrafiktjänster. Timingen med Nils Gunnar som en i teamet är fantastiskt bra när ACR nu ser Europa som en marknad", säger Wohlfahrt.

-Att vara rådgivare för ACR passar mig bra. Jag gör det därför att jag tycker det är intressant och för att ACR står för ett hälsosamt nytänkande, säger Nils Gunnar Billinger. Jag är överygad om att hela flygbranschen mår bra av konkurrens. ACR är en monopolbrytare inom ATM-branschen på samma sätt som Tele 2 och 3 i grunden förändrade den svenska mobilmarknaden med större utbud och lägre priser som resultat, säger Billinger.

-Sverige och UK går i täten för att modernisera ATM-branschen i Europa. Jag är övertygad om att övriga länder i Europa kommer att följa efter och successivt öppna markaden för konkurrens. Jämför med telebranchen är flygmarknaden konservativ. Det tar tid att ändra på strukturen. Delvis hänger det samman med höga krav på säkerhet. Man ska inte gå för fort fram. Men steg för steg kan och bör marknaden öppnas för konkurrens. Det kommer att bli till nytta för såväl flygbolagen som för konsumenterna. Och i detta arbete har ACR en given roll som pådrivare både i Sverige och internationellt, säger Billinger.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Nils Gunnar Billinger har en bakgrund som statssekreterare i försvarsdepartementet och i statsrådsberedning, generaldirektör för PTS (Post och telestyrelse) och Luftfartsstyrelsen, ordförande för ett tiotal statliga utredningar och under en period verkställande direktör i ett statligt bolag, Statens Hundskola.

Under de senaste tio åren har Nils Gunnar Billinger varit verksam inom luftfartssektorn som generaldirektör för Luftfartsstyrelsen, ordförande i Luftfartsverket (LFV), President för Eurocontrol och rådgivare till EU-kommissionen inom ramen för Performance Review Body. 

Nils Gunnar Billinger är hedersdoktor i Nationalekonomi vid Örebro Universitet och sedan 2002 medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

 

 
Nils_Gunnar_Billinger-1.jpg
Wilhelm Wohlfahrt