Lokal flygtrafikledningstjänst konkurrensutsätts även i Norge

Samferdselsdepartementet (Regeringen) i Norge har beslutat att möjliggöra för konkurrensutsättning av lokal flygtrafikledningstjänst vid de icke statliga flygplatserna, Moss i Rygge, Sandefjord i Torp och Örlandet utanför Trondheim.

Samtidigt driver Norska försvaret också frågan om att få konkurrensupphandla flygtrafiktjänsterna vid de militära flygplatserna.

Avinor vill skilja ut flygtrafiktjänsten ur flygplatsdriften som ett eget dotterbolag och skapa förutsättningar för att kunna delta på den konkurrensutsatta marknaden som har öppnats i Norge.

Norska regeringen ger Avinor tid att genomföra interna effektiviseringar innan staten vill utsätta sin egen organisation för konkurrens.

ACR övertygelse är att avregleringen av den norska marknaden kommer att gå betydligt fortare i Norge än i Sverige.

 
NyhetLars Rodvaldr