LFV begär överprövning av upphandling – fem flygplatser

Torsdag den 2 maj blev det känt att LFV överklagar de fem flygplatsbolagens upphandling.

LFV yrkar att upphandlingen inte får avslutas innan rättelse har skett genom att anbudet från ACR diskvalificeras med följd att LFVs anbud ska antas. LFV hävdar att ACR inte har några resurser lokalt (har för närvarande ingen personal) för att driva flygtrafikledningstjänst på samtliga fem flygplatsbolag. LFV hävdar också att verksamhetsövergång är bara ett formellt förfarande som endast kan tillämpas i vissa fall.

LFV hävdar också i sitt yrkande att flygtrafikledningstjänst måste av säkerhetsskäl bedrivas på en hög kvalitetsnivå.

Avslutningsvis vill LFV framhålla till förvaltningsrätten att det inte räcker med att ACR är “allmänt känt” för flygplatsbolagen utan att det krävs att ACR skriftligen i upphandlingen visat hur bolaget svarar mot kraven att ha resurser på plats.

= =

Det glädjer ACR att bolaget är ett “allmänt känt bolag” med högsta kundnöjdhet och kostnadseffektivitet. Samtidigt vill ACR framhålla att våra flygledare gör ett fantastiskt arbete i tornen och sätter flygsäkerhet alltid i främsta rummet. ACR flygledare leder både civil och militär trafik på våra tjänsteställen.

 
NyhetLars Rodvaldr