Konkurrensverket ser allvarligt på att företag missbrukar sin dominerande ställning

– Att missbruka sin marknadsmakt genom att stänga ute en ny aktör från att kunna agera på en marknad är ett mycket allvarligt brott mot konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Företag som tidigare haft monopol har ett särskilt ansvar eftersom de redan från början har fördelar och marknadsmakt, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket

Debattartikel publicerad i SvD

 
NyhetLars Rodvaldr