Konkurrensutsättningen fördröjs då flygplatser förlänger avtal med LFV

Oklarheterna om konkurrensutsättningen i samfällda TMA vad gäller inflygningskontrolltjänsterna skapar osäkerhet på flygplatserna.

För att inte bli stående utan flygtrafikledningstjänster under 2012 tvingas flygplasterna i Linköping och Norrköping att förlänga avtalen med LFV – i praktiken en senareläggning av konkurrensen.

Vidare ser ACR att tiderna mellan kontraktsskrivning och driftsättning pressas ner från föreskriven tid om 6 månader ner till 1-2 månader.

Värst pressat blir det för Transportstyrelsen som är sist i kedjan.

 
NyhetLars Rodvaldr