Konkurrens råder även i samfällda terminalområden

Kammarrättens avgöranden i mål nr 790-12, 791-12 och 792-12.  Se beslut och dom i nedan pdf-filer.   I mål nr 790-12 och 791-12 Luftfartsverket/Transportstyrelsen meddelar kammarrätten inte prövningstillstånd.

I mål nr 792-12 Försvarsmakten/Transportstyrelsen väljer kammarrätten istället att meddela prövningstillstånd, men samtidigt avslå överklagandet (genom dom).  Anledningen härtill är sannolikt följande.  Kammarrätten har tidigare prövat frågan om Luftfartsverket ska anses ha talerätt (inom ramen för inhibitionsmålen i våras), och väljer därför att inte meddela prövningstillstånd avseende de två mål (790-12 och 791-12) där Luftfartsverket är klagande.  Vad gäller Försvarsmakten har kammarrätten dock inte tagit ställning avseende talerätt tidigare, varför man väljer att meddela prövningstillstånd, men samtidigt avslår överklagandet, (eftersom kammarrätten anser att inte heller Försvarsmakten har talerätt).

Viktiga beslut för den fortsatta utvecklingen av konkurrensutsättningen av flygtrafiktjänster.  Avgörandet klarlägger nu att samtliga flygplatser kan upphandla sina flygplats- och inflygningskontrolltjänster i konkurrens.  

Kammarrätten i Jönköping dömer att Transportstyrelsen äger att besluta enligt luftfartslagen 2010:500.

Beslut LFV/TS, ACR mål nr 790-12

Beslut LFV/TS m fl mål nr 791-12

Dom FM/TS m fl mål nr 792-12

 
NyhetLars Rodvaldr