Konkurrens på olika villkor enligt Peter Larsson, SRF

Vd Peter Larsson på Svenska Regionala Flygplatser AB menar att staten skapar konkurrens på olika villkor.

SRF menar att det saknas konkurrens på lika villkor mellan flygplatser, trafikslag och inom flygtrafiktjänst genom att staten…

  • har valt att äga och ta vinster ur det stora, lönsamma flygplatserna
  • låter flyget få nöja sig med 2,2 promille av det totala infrastrukturanslaget
  • får monopol på flygtrafiktjänst vid Swedavias flygplatser
 
NyhetLars Rodvaldr