SFB kommentarer på Regeringens utredningsuppdrag till LFV att analysera och redovisa konsekvenser av införande av flygledning på distans

Svenska Flygbranschen (SFB) har lämnat kommentarer på regeringens uppdrag till LFV att analysera och redovisa konsekvenser av införande av flygledning på distans (Diarienummer: N2018/02442/SUBT).

SFB är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv Transportföretagen som representerar drygt 10300 företag inom transportsektorn med totalt ca 211000 anställda och organiserar nio förbund med medlemsföretag inom samtliga trafikslag. SFB som är ett av dessa förbund har ca 93 anslutna företag med totalt cirka 9900 anställda.

Införandet av flygledning på distans påverkar inte bara SFBs medlemmar på flygbolagssidan utan även på flygtrafikledningssidan. ACR Aviation Capacity Resources (ACR) bedriver flygtrafikledning vid 15 svenska flygplatser och deras verksamhet sker i konkurrens med LFVs verksamhet.

Tyvärr kan SFB konstatera att LFV inte har kontaktat ACR för diskussion trots att LFV genom utredningen utför ett statligt uppdrag och trots att LFV är 100% ägt och kontrollerat av svenska staten.

Att från LFVs sida inte inkludera en privat aktör i samrådet vars intressen och position på marknaden direkt påverkas av införandet av den nya tekniken är anmärkningsvärt. För att erbjuda SFBs medlemsföretag ACR samma möjlighet som andra intressenter att kommentera, har SFB även lämnat in kommentarer från ACR på utredningsuppdraget specifikt och införandet av fjärrstyrda torn i allmänhet, som bilaga 1.
Wilhelm Wohlfahrt