Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd

Den 26 april kom de efterlängtade besluten i målen angående Transportstyrelsens beslut om luftrummen från 2 december 2011.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd och kammarrättens avgörande står fast. Kammarrätten anser att Transportstyrelsen har beslutanderätt enligt luftfartslagen 2010:500 och att besluten om vilket luftrum som är konkurrensutsatt från 2 december 2011 gäller.

“En märklig överklagan, från första början, som glädjande nog inte ledde till något prövningstillstånd. Ett bra beslut för en fortsatt fungerande konkurrensutsättning av flygtrafikledningstjänsten, som bidrar till en väsentlig effektivisering av den svenska infrastrukturen, vilken är högst väsentlig för landets ekonomiska utveckling, säger Wilhelm Wohlfahrt, vd ACR”.

HFD beslut 6064-12 den 26 april 2013

HFD beslut 6065-12 den 26 april 2013

 
NyhetLars Rodvaldr