Halmstads Flygplats ska göra om sin upphandling

Kammarrätten i Göteborg har nu, som väntat beslutat att inte meddela prövningstillstånd avs. Halmstads Flygplats överklagande, samt att avvisa LFV:s överklagande eftersom LFV inte har talerätt. Beslutet innebär att förvaltningsrättens dom att upphandlingen ska göras om alltjämt gäller.

Förvaltningsrätten i sin dom ansåg i likhet med vad ACR anfört att förfrågningsunderlaget är så otydligt vad avser pris för grunduppdraget att flygplatsen därmed agerat i strid med LOU:s krav på transparens och likabehandling

Beslut kammarrätten i Göteborg ang Halmstad

 
NyhetLars Rodvaldr