Flygtrafiktjänsten kan konkurrensutsättas

Flygtrafikledningsutredningen överlämnade igår betänkandet SOU 2014:65 Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst Civil och militär samverkan till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Sammanfattning
Den 26 maj 2014 utsågs verkställande direktören Ulf Lundin som särskild utredare för att kartlägga Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst i syfte att ge underlag för vilken volym av statligt utförd flygtrafikledningstjänst som med civil-militär integrerad flygtrafiktjänst är nödvändig. Som sekreterare anställdes konsulten Birger Höök. Utredningen har antagit namnet Flygtrafikledningsutredningen.

Den 23 september överlämnade Flygtrafikledningsutredningen betänkandet Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst, Civil och militär samverkan (SOU 2014:65) till regeringen.

Pressmeddelande 2014-09-23

Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst

 
NyhetLars Rodvaldr