Flygledarna försvinner från flygplatsen enligt LFV

Enligt Niclas Gustavsson, LFV ska flygledningen vid Linköping City Airport styras från Sundsvall fr o m 2017. Se länkad artikel.

Vad blir priset för den nyutvecklade tekniken och vilka tillverkare och tjänsteleverantörer kommer att leverera fjärrstyrda lösningar i framtiden?

En avgörande fråga för flygplatsägarna blir kostnaden för fjärrstyrd flygledning (utrustning, teknisk underhåll, informations- och datasäkerhet, flygledning, redundans mm). Blir priset per produktionstimme lägre än idag och blir det färre flygledare eller måste flygledarna bara flytta från torn till central. Priset för leverans av flygtrafiktjänster ska konkurrera med en nyligen konkurrensutsatt marknad som efter en tid blir än mer självreglerande.

Idag är bara en liten del av flygtrafiktjänstmarknaden i Sverige avreglerad. Priset per produktionstimme har ändå sänkts med ca 30% sedan avregleringen (september 2010) och från tiden när LFV hade monopol för all flygtrafiktjänst i Sverige.

Vid fjärrstyrd flygledning försvinner bl a möjligheterna för flygledarna att leverera viktiga tilläggstjänster lokalt. Dessa tjänster har med åren utvecklats till att bli fler och är värdefulla för flygplatserna. En unik kunskapsbank måste vid fjärrstyrd flygledning ersättas av annan flygplatspersonal.

nt.se 2014-11-27

 
NyhetLars Rodvaldr