Fler rapporterade händelser ger ökad flygsäkerhet

Antalet händelser inom luftfarten som rapporteras till Transportstyrelsen har ökat under de senaste åren. Anledningen till ökningen är bland annat förändrade regelverk och ett aktivt arbete med att öka rapporteringen inom Sverige och EU. En ökad rapportering innebär ett bättre underlag för åtgärder som höjer flygsäkerheten. Att fler händelser rapporteras till Transportstyrelsen betyder inte att fler faktiska händelser har inträffat, utan är ett tecken på en ökad rapporterings- och säkerhetskultur.

Transportstyrelsen

 
NyhetLars Rodvaldr