Eurocontrol Network Manager's möte PC50

Några slutsatser från mötet:

 • Ryanair och Easyjet står för den största mängden trafik i Europa

 • En trend är att de stora flygbolagen flyttar trafik till egna lågkostnadsbolag

 • IATA räknar med att antalet flygplan kommer att öka med 47% under en 20-årsperiod till ca 8900

 • Förseningar har fortsatt att öka under 2018 beroende på kapacitetsbrister inom flygtrafiktjänsten

 • Det antas bli ca 20 miljoner minuters förseningar under 2018 inom EU

 • Den genomsnittliga förseningen är 49 minuter

 • Beräkningar visar att flygförseningar kostar 17,9 miljarder Euro. En ökning med 26% sedan 2017

 • Totalt transporteras ca 1,2 miljarder passagerare i Europa

 • Unit rate för undervägsavgifter för 2019 kommer att minska med i snitt 6,1%

 • Flygindustrin kommer få det svårt att hantera trafikökningar. Beror på politisk ovilja att förändra

 • IATA hävdar att Europa har en stor Air Traffic Management kris

 • Air Navigation Service Providers behöver bli mer effektiva och använda sin personal bättre

Wilhelm Wohlfahrt