Avinor Conference 2014

Nu på onsdag-torsdag 12-13 november håller Avinor sin årliga konferens på Gardemoen.

Från ACR deltar CFO Arne Stokke, COO Lars Rörick och CEO Wilhelm Wohlfahrt. Den norska marknaden går mot en konkurrensutsättning av flygtrafiktjänsterna. ACR ser den norska marknaden som lika intressant som den svenska. Norge har som Sverige många flygplatser i olika storlekar spridda runt hela landet och alla måste ges möjligheter att drivas mer kostnadseffektivt än idag. ACR kan med sin kostnadseffektiva affärsmodell bli ett bra och viktigt verktyg för norska flygplatsindustrin.

Avinor Conference 2014

 
NyhetLars Rodvaldr