ACR välkomnar utredning av Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst

Svenska ACR Aviation Capacity Resources, som är Sveriges och Europas första privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst, välkomnar dagens besked från Regeringen om att låta en särskild utredare kartlägga Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst.

Riksdagens majoritet i trafikutskott (S, SD, MP och V) har i en lagrådsremiss föreslagit en delvis återreglering av flygtrafiktjänstområdet som blev konkurrensutsatt i och med att den nya Luftfartslagen trädde i kraft 2010. Utskottets majoritet hänvisar bland annat till att det är synnerligen angeläget att Försvarsmaktens behov kan tillgodoses i alla beredskapslägen.

–  Det är mot denna bakgrund mycket välkommet att Regeringen har beslutat att låta en utredare mer i detalj granska Försvarsmaktens behov och samtidigt även granska de långsiktiga förutsättningarna för en fortsatt konkurrensutsatt marknad. Vi stödjer detta arbete och bidrar gärna med våra erfarenheter och kunskaper på området, säger Wilhelm Wohlfahrt som är VD på ACR.

Regeringens pressmeddelande via nedan länk

regeringen.se

 
NyhetLars Rodvaldr