ACR utbildar flygledare i Schweiz

Se skyguides pressmeddelande:

Skyguide ANS Solutions


Den här möjligheten, att vi kan utbilda egna flygledare, har ACR väntat länge på och det känns som ett stort steg framåt. Valet av skyguide visar också att vi tar ett ekonomiskt ansvar mot kunder och flygnäringen. Vi måste visa vägen och att låta upphandla utbildningstjänster sätter prispress på marknaden som resulterar i högre kostnadseffektivitet. Även skolornas vilja att leverera en bra produkt ökar och det är bra för näringen, säger ACR VD Wilhelm Wohlfahrt.

Flygledarutbildning inom EU är avreglerad sedan 2008.