ACR tar över flygtrafikledningen på fem flygplatser

Pressmeddelande 2013-07-05

ACR vinner upphandling om flygledning på fem flygplatser

Flygplatserna i Norrköping, Jönköping, Kalmar-Öland, Skellefteå och Karlstad har gemensamt upphandlat flygtrafikledningstjänster (”flygledning”). Upphandlingen vanns av det svenska företaget ACR Aviation Capacity Resources (ACR) som tidigare driver flygtrafikledningstjänsten i Örebro Airport, Västerås Airport, Växjö/Småland Airport och Trollhättan-Vänersborgs Flygplats. De fem nya flygplatserna sparar tillsammans ungefär 36 miljoner över de sex år som avtalet gäller jämfört med de priser som gällde före konkurrensutsättningen.

ACR tilldelades uppdraget den 22 april 2013. Luftfartsverket ansåg att det fanns fog för en begäran om överprövning och lämnade in en sådan den 2 maj 2013.  Förvaltningsdomstolen i Växjö avslog Luftfartsverkets ansökan om överprövning den 25 juni 2013.

Läs mer i nedan pressmeddelande.

ACR-Pressmeddelande-2013-07-05

Flygtorget-ACR-10-juni