ACR stöder utredarens förslag om att bilda ett fristående statligt bolag som är skilt från affärsverket.

ACR yttrande över betänkandet ”Färdplan för framtiden – en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27)

ACR Aviation Capacity Resources AB (ACR) vill framhålla att utredarens förslag om inskränkningar av konkurrensen inom samfällda terminalområden och vid militära flygplatser innebär en återreglering i förhållande till det beslut om konkurrensutsättning som riksdagen fattade så sent som i maj 2010 om nya lagar för luftfarten (SFS 2010:500).

Den reducering av marknaden som föreslås innebär stora svårigheter för ACR och innebär nya förutsättningar för bolagets ägare som äventyrar bolagets existens. Möjligheterna till en fortsatt utveckling av en fungerande marknad för flygtrafiktjänster i Sverige kan komma att upphöra.

Läs yttrandet (9,5 MB)

 
NyhetLars Rodvaldr