ACR överprövar Cityflygplatsen i Göteborgs AB:s beslut

ACR överprövar Cityflygplatsen i Göteborg AB:s beslut att välja Luftfartsverket som leverantör av flygtrafikledningstjänst.  ACR yrkar att förvaltningsrätten skall besluta att Cityflygplatsens upphandling av flygtrafiktjänster, får avslutas först sedan rättelse skett.

ACR anser att Cityflygplatsen inte tar hänsyn till transparens- eller likabehandlingprinciperna.

Transparensprincipen innebär bl.a. att den upphandlade myndigheten/enheten under hela upphandlingsförfarandet måste tillämpa upphandlingens krav och kriterier på det sätt som anges i upphandlingens underlag, och inte tillmäta andra faktorer betydelse än de faktorer som anges i upphandlingens underlag.  Likabehandlingsprincipen innebär bl. a. att den upphandlande myndigheten/enheten måste tillämpa samtliga kriterier och krav på samma sätt gentemot alla anbudsgivare under upphandlingens gång.

ACR överklagar Cityflygplatsens beslut av den enkla anledningen att vi inte tycker det är korrekt att subjektiva utvärderingar ska kunna resultera i att flygbranschen får högre kostnader.  I fallet Cityflygplatsen ökar kostnaden för flygbranschen med ca 2 MSEK under kontraktsperioden ifall ACRs anbud inte antas, säger Wilhelm Wohlfahrt, VD ACR.

 
NyhetLars Rodvaldr