ACR har fått sitt Single European Sky Certifikat förlängt med 6 år

Transportstyrelsen förnyar det certifikat som tidigare utfärdats för ACR. Certifikatet utfärdades med stöd av artikel 7.3 i förordning (EG) nr 550/2004* för ACR som leverantör av flygtrafiktjänster med i de bilagda certifikat angivna villkoren.

* Europaparlamentets och rådets förordning 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet.

Som VD är jag mycket imponerad av alla kollegors arbete och engagemang sedan starten 1 mars 2011 då ACR övertog ATS-enheterna vid Västerås, Växjö och Örebro flygplatser. 6 års förlängning av vårt Singel European Sky (SES) Certifikat är verkligen ett styrkebesked och en kvalitetsstämpel för bolaget, säger VD Wilhelm Wohlfahrt

ACR Certifikat

 
NyhetLars Rodvaldr