ACR beklagar återregleringsbeslut men blickar framåt

Svenska ACR Aviation Capacity Resources AB, som är Sveriges och Europas första privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst, beklagar Riksdagens beslut att återreglera viss flygtrafikledningstjänst som blev konkurrensutsatt i och med att den nya Luftfartslagen trädde i kraft 2010. ACR blickar dock framåt och har visionen att det framöver ändå blir möjligt för alla flygplatser i Sverige att handla upp flygtrafikledningstjänsten i konkurrens och därmed kunna göra stora kostnadsbesparingar.

Riksdagen går alltså med minsta möjliga marginal (3 röster) på Trafikutskottets linje som i ett lagförslag hävdat att flygtrafikledningstjänsten i huvudsak bör skötas av en myndighet och att denna därför ska återregleras vid de flygplatser som ägs eller drivs av staten. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna har reserverat sig mot förslaget.

Läs pressmeddelande

PRM-dagens-riksdagsbeslut