ACR nominerad på World ATM Congress 2018

I samband med World ATM Congress i Madrid varje år delas Jane´s ATM Award ut till organisationer som utmärkt sig på något sätt under året.  Priset delas ut inom 5 olika områden:

·        Teknik för bidrag till ökad säkerhet och kapacitet

·        Runway för säkerhet och effektivitet på landningsbanan och vid slutlig inflygning

·        Miljö - för uppmärksamma "grönt" arbete inom ATM

·        Flygtrafikledningstjänst för bidrag till säkerhet och effektivitet

·        Teknologi med stor betydelse för branschens utveckling

I år har ACR blivit nominerad i gruppen Flygtrafikledningstjänst för bidrag till säkerhet och effektivitet.  Se nedan länk

Jane's Awards 2018 at World ATM Congress in Madrid 

Jane's ATC Awards 2018

Vi blir både glada och stolta över att vi är nominerade i just denna grupp.  Det är enligt oss det viktigaste området, dvs att leverera en säker och effektiv flygtrafiktjänst.  Det visar att vi har fokuserat på rätt saker.  Övriga nominerade företag i gruppen, FAB CE Aviation Services, NAV CANADA och NUAC, har valts ut för mer tekniska aspekter av flygtrafiktjänsten medan vi som enda företag har valts ut för att ha en kundanpassad leverans av luftrum och tjänst med hög säkerhet och effektivitet.  Vi hoppas att vi alla känner oss stolta över att ACR har nominerats.  Det är våra insatser och vårt budskap som ger resultat.  Vi syns och andra vill uppmärksamma oss och närma sig oss, det märker vi på flera olika sätt.

ACR fokuserar på människan i systemet, dvs kunder, medarbetare och chefer.  Tekniken är till för att stötta människan som står i centrum, inte tvärt om.

Wilhelm Wohlfahrt