Nils Gunnar Billinger

Nils Gunnar Billinger

Nils Gunnar Billinger har en bakgrund som statssekreterare i försvarsdepartementet och i statsrådsberedning, generaldirektör för PTS (Post och telestyrelse) och Luftfartsstyrelsen, ordförande för ett tiotal statliga utredningar och under en period verkställande direktör i ett statligt bolag, Statens Hundskola.

Under de senaste tio åren har Nils Gunnar Billinger varit verksam inom luftfartssektorn  som generaldirektör för Luftfartsstyrelsen, ordförande i Luftfartsverket, president för Eurocontrol och rådgivare till EU-kommissionen inom ramen för Performance Review Body.

Nils Gunnar Billinger är hedersdoktor i Nationalekonomi vid Örebro Universitet och sedan 2002 medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

 
advisorLars Rodvaldr